DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA więcej...

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Suchej Beskidzkiej proponuje bogatą ofertę szkoleń i konferencji z zakresu: prawa, w tym prawa pracy, podatkowego, prawa spółdzielczego, prawa oświatowego, Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zamówień publicznych, finansów i rachunkowości, zarządzania, funduszy europejskich, zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków unijnych, prawnych i ekonomicznych aspektów zawierania umów, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, ochrony danych osobowych, przepisów bhp i p-poż., obsługi klienta, wystąpień publicznych i in. Organizuje kursy, seminaria szkoleniowo-instruktażowe, konsultacje i konferencje oraz samokształcenie na różnych poziomach dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji, działaczy samorządowych oraz osób przygotowujących się do podjęcia pracy zawodowej.

Dużym zainteresowaniem wśród spółdzielców cieszyły się kursy i szkolenia z zakresu prawa podatkowego (szczególnie w kontekście zmian w przepisach o podatku VAT od 01.01.2011r.), prawa spółdzielczego (z punktu widzenia poprawy funkcjonowania Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i spółdzielczych grup producentów rolnych), bhp, zarządzania nieruchomościami, finansów i rachunkowości, a także zagadnienia związane ze wsparciem finansowym działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkoleń. Kursy, seminaria szkoleniowe, warsztaty i konferencje są dostosowane do aktualnych potrzeb pracowników spółdzielni oraz zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. ODiDK był też współorganizatorem sympozjum WSTIE i Polskiej Akademii Nauk: „Sieć Natura 2000 szansą polskich rezerwatów biosfery”.

Wygenerowano w sekund: 0.02
336,197 Unikalnych wizyt