Szczególnie polecane szkolenia

1. Zaawansowane negocjacje zakupowe

 

Podczas szkolenia poznasz charakterystykę negocjacji zakupowych, samodzielnie zdefiniujesz i przeanalizujesz własny styl komunikacji, zdobędziesz praktyczne umiejętności oraz wiedzę dotyczącą skutecznych negocjacji zakupowych. Nauczysz się również jak rozpoznawać stosowane techniki wobec Ciebie, bo nikt nie może zagwarantować, że nie spotkasz się ze sprzedawcą, który będzie się zachowywał nieetycznie, chcąc zmusić Cię do uległości i nawiązania niekorzystnej współpracy.

 

Szkolenie od samego początku ma postać praktyczną – wyświetlanie slajdów ograniczone jest do niezbędnego minimum. Trener, otwierając szkolenie, przydzieli Ci określony budżet i stworzy warunki dla Ciebie jako uczestnika szkolenia do współpracy i negocjacji z innymi. To, ile uczestnicy zaoszczędzą (zarobią) zależy w 100% od nich samych. Jeżeli jesteś skuteczny w negocjacjach szybko powiększysz swoje zasoby. W określonych przypadkach możesz jednak je stracić, zwłaszcza jeśli Twoje emocje przejmą nad Tobą kontrolę. Uczestnik, który wynegocjuje największy majątek wygrywa! Bądź przygotowany na prawdziwe wyzwanie, emocje i trudne rozmowy!

 

Szkolenie polecamy kupcom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych technik negocjacji, perswazji, wywierania wpływu, trików mowy ciała.

 

Program szkolenia:

 

1. Co wiesz a czego nie wiesz o negocjacjach zakupowych – zestaw praktycznych pytań, które zaskakują nawet najlepszych kupców! Polski negocjator - jaki jest?

 

2. Jakie cechy charakteru pomagają w byciu skutecznym negocjatorem - każdy z nas codziennie negocjuje, ale tylko niektórzy z nas osiągają bardzo dużo, a wielu innych dużo, dużo mniej. Z czego to wynika?

 

3. Gdzie tkwi przyczyna małej przydatności wielu poradników z zakresu negocjacji dla polskiego czytelnika? Komunikacja – perswazja – wywieranie wpływu - negocjacje – kupno. Praktyczne spojrzenie na zależności pomiędzy tymi elementami.

 

4. Dylemat negocjatora/handlowca/kupca – ile stylów negocjacji mamy do wyboru? - Różne szkoły negocjacji podają różne style negocjacji, np zasadniczy, miękki, twardy. Jak to wygląda w praktyce? Scenariusze handlowe – siła oraz słabość produktu, rynku, sprzedającego i kupującego. Co trzeba wziąć pod uwagę negocjując współpracę?

 

5. Dlaczego słabość kupca jest siłą handlowca/dostawcy? Dlaczego słabość handlowca/dostawcy jest siłą kupca? Dlaczego rozpoznany motyw działania osłabia negocjacje cenowe? Czy WIN - WIN w negocjacjach to utopia? Istnieje powszechne przekonanie, że WIN – WIN to podstawa dobrych negocjacji. Czy udział w prostym, realnym, życiowym ćwiczeniu może obalić ten mit?

 

6. Techniki sprzedażowe jakie zastosują żeby Ci wcisnąć swój towar – handlowcy też jeżdżą na szkolenia i poznają różne techniki rozmowy z kupcami. Pytanie czy kupcy są tego świadomi? Czy istnieją magiczne techniki negocjacji? - skuteczność narzędzi negocjacyjnych nie zależy od nich samych ale od osób, które się nimi posługują. Już Maslow powiedział, że biegły w posługiwaniu się młotkiem, wszędzie widzi gwoździe!

 

7. Jak unikać kardynalnych błędów w negocjacjach! Dlaczego milczenie jest złotem zwłaszcza podczas negocjacji zakupowych?

 

8. Czy istnieją klucze do głów opornych partnerów? Co musisz wiedzieć o swojej alternatywie (BATNA) zanim zaczniesz negocjować. Jeżeli nie mam alternatywy to oznacza, że nie mam wyjścia. Jeżeli nie mam wyjścia, to jak zakończą się moje negocjacje?

 

9. Rozpoznanie - czyli co o Tobie już wiedzą zanim do nich przemówisz. Czy istnieją praktyczne sposoby przewidzenia zachowania partnera podczas negocjacji? Wywieranie wpływu na innych – czy można unikać manipulacji podczas negocjacji? Kto się zawsze nabiera a kto nie?

 

10. Przeciek werbalny i niewerbalny – czyli jak czytać między wierszami. Gesty i mowa ciała i ich konsekwencje podczas negocjacji.

 

11. Blef w negocjacjach, sposoby blefowania oraz wykrywania blefu. Jak obronić swoją pozycję i nie dać się zjeść handlowcom, czyli jak zacząć od “NIE” i nie pozwolić na szybkie "TAK".

 

2. Skuteczna windykacja – szkolenie dla osób odzyskujących należności

 

 

1. Uczestnicy dowiedzą się, jak powinna przebiegać skuteczna windykacja

 

2. Poznają sposoby weryfikacji potencjalnego kontrahenta a także zasady prawne dotyczące odzyskiwania należności

 

3. Dowiedzą się, jakie motywy kierują ludźmi, gdy decydują się tworzenie zaległości finansowych (a nie zawsze chodzi tylko o brak pieniędzy)

 

4. Nauczą się w praktyce rozpoznawać typy dłużnika i właściwie oraz elastycznie reagować na rozmaite wymówki

 

5. Dowiedzą się, jak twardo dążyć do odzyskania należności przy jednoczesnym miękkim podejściu do ludzi

 

6. Nauczą się negocjować, stosując rozmaite style

 

7. Poznają techniki argumentacji i doboru odpowiednich sankcji

 

8. Przećwiczą zdobytą wiedzę

 

9. Dostaną informację zwrotną od wieloletniego praktyka w negocjacjach i rozmowach windykacyjnych

 

Wykład wprowadzający, scenki, gry negocjacyjne, analizy fragmentów filmów, studia przypadków, testy, pokazy slajdów, ćwiczenia indywidualne i praca w zespołach.

 

Szkolenie polecamy wszystkim osobom, które zajmują się odzyskiwaniem należności: pracownikom działów windykacji i księgowości, właścicielom przedsiębiorstw, negocjatorom z firm windykacyjnych.

 

Program szkolenia:

 

1. Windykacja w firmie

 

- Ćwiczenie wstępne; praca zespołowa - profil idealnego windykatora; analiza, wnioski

 

- Schemat podziału zadań windykacyjnych w firmie/instytucji – jakie standardy nas obowiązują? Jak można je poprawić?

 

- Ocena ryzyka przedtransakcyjnego – źródła i metody pozyskiwania informacji;

 

2. Podstawy prawne windykacji

 

- Sposoby zabezpieczania wierzytelności

 

- Rodzaje działalności gospodarczej, zasady reprezentacji podmiotów gospodarczych

 

- Zasady odpowiedzialności za zobowiązania zależnie od formy działalności gospodarczej (kto musi spłacić dług: prezes, wspólnik, małżonek, syndyk?)

 

- Przygotowanie dokumentacji przed złożeniem pozwu – jak zabezpieczyć się przed typowymi zarzutami dłużników

 

- Podstawowe zasady dochodzenia roszczeń na drodze sądowo – egzekucyjnej

 

- Terminy przedawnienia roszczeń, sposoby zapobiegania ryzyku przedawnienia

 

3. Dlaczego ludzie nie płacą – psychologiczna sylwetka dłużnika

 

- Psychologiczne przyczyny unikania płatności, czyli o tym, że nie zawsze powodem jest brak pieniędzy

 

- Typy osobowości dłużnika

 

- Rodzaje gier i standardowych wymówek dłużników. Jak sobie z nimi radzić?

 

- Studia przypadków – analiza i wnioski

 

- Z czym możemy się spotkać? – od akceptacji, przez targowanie, gniew, zaprzeczanie po depresję. Sposoby reakcji.

 

4. Kanały i techniki komunikacji z dłużnikiem

 

- Metody nawiązania kontaktu z dłużnikiem. Jak dotrzeć do dłużnika unikającego kontaktu?

 

- Wady i zalety poszczególnych kanałów komunikacji

 

- Zasady redagowania korespondencji windykacyjnej

 

- Telewindykacja: zasady prowadzenia windykacyjnych rozmów telefonicznych. Jak pokonać barierę sekretariatu? Schemat rozmowy. Jakich błędów unikać?

 

- Windykacja bezpośrednia. Spotkanie z dłużnikiem

 

- Inne kanały komunikacji

 

5. Warsztat technik windykacyjnych

 

- Warsztat telewindykacji (nagrania, ćwiczenia i analiza rozmów telewindykacyjnych)

 

- Spotkanie z dłużnikiem (nagrania, analiza scenek)

 

- Z życia wzięte. Wspólna analiza szczególnie trudnych sytuacji windykacyjnych na podstawie przykładów zaproponowanych wcześniej przez uczestników szkolenia.

 

6. Techniki perswazji w rozmowie z dłużnikiem

 

- Rodzaje pytań; presupozycje – jak i kiedy je stosować

 

- Kluczowe słowa

 

- Argumentacja i język korzyści

 

7. Reguły prowadzenia negocjacji windykacyjnych

 

- Schemat działań: model sprężyny windykacyjnej – od monitoringu przez wezwania do zapłaty, negocjacje, zapowiedź sankcji, realizację sankcji aż po drogę sądową

 

- Kluczowe reguły negocjacji – jak je zastosować w praktyce?

 

- Najważniejsze techniki negocjacyjne

 

- Rodzaje i dobór sankcji

 

- Gra negocjacyjna

 

8. Zewnętrzne narzędzia windykacyjne

 

- Wykorzystanie elementów outsourcingu w zarządzaniu należnościami: biura informacji gospodarczej, wywiadownie gospodarcze, faktoring, ubezpieczenie należności

 

 

3. Skuteczne metody radzenia sobie ze stresem

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak radzić sobie ze stresem przy pomocy odpowiednich technik, poznają zasady organizacji czasu pracy, dowiedzą się jak asertywnie komunikować się z innymi, jak mogą wykorzystać swoją inteligencję emocjonalną – tak, aby życie zawodowe przynosiło więcej satysfakcji.

 

Ponadto:

 

1. Dowiedzą się, jaka jest ich indywidualna podatność i odporność na stres

 

2. Dowiedzą się z czego wynika i jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach interpersonalnych

 

3. Nauczą się „uczciwie” kłócić się czyli konstruktywnie rozwiązywać konflikty

 

4. Dowiedzą sobie jak sprawić aby słowa krytyki nie stresowały

 

5. Poznają metody poskramiania złości

 

6. Nauczą się zasad asertywnych zachowań

 

7. Dowiedzą się jak optymalnie reagować na bierność i agresję

 

8. Poznają zasady treningu autogenicznego

 

9. Poznają podstawowe ćwiczenia oddechowe

 

Ćwiczenia grupowe i indywidualne, testy, kwestionariusze, analiza studium przypadku, gry i symulacje, dyskusje, wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia integrujące i energetyzujące, trening autogeniczny, ćwiczenia oddechowe.

 

Uczestnikami tego szkolenia są menedżerowie średniego i wyższego szczebla, pracownicy działów handlowych, finansowych i marketingu. Polecamy je osobom pracującym "pod dużym ciśnieniem" zadań i czasu oraz pracownikom poddawanym dużej presji.

 

Program szkolenia:

 

1. Jak stres działa na mnie?

 

- Sposoby widzenia stresu

 

- Jak reagujesz w sytuacjach stresowych – kwestionariusz

 

- Walka czy ucieczka – ćwiczenie

 

- Wydarzenia życiowe – czy jesteś podatny na stres? – ćwiczenie

 

- Twój typ osobowości – kwestionariusz

 

- Pójdźmy krok dalej z poznaniem Twojej osobowości: Twój temperament, odczuwanie, styl kognitywny i co z tego wszystkiego wynika – test MBTI

 

- Rodzinne dziedzictwo – ćwiczenie – czyli jak zmienić przekazy z przeszłości na przykazania na przyszłość

 

- Po prostu ‘zrób to’ – rozpoczynamy trening pozytywnego myślenia

 

2. Ja wśród innych – czyli jak i dlaczego stresują mnie ludzie, z którymi przebywam.

 

- Repertuar zachowań – jak reaguję na stresujących mnie ludzi (test)

 

- Osiem kroków asertywności – trening przeplatany analizą przypadków

 

Czy jestem asertywny? – mapa asertywności

 

Co to znaczy być biernym, manipulującym, agresywnym, asertywnym?

 

Dlaczego jestem taki, jaki jestem?

 

Rozwijanie asertywności poprzez pozytywne postrzeganie siebie (ćwiczenie, wykład, dyskusja)

 

Rozwijanie asertywności poprzez pozytywne myślenie (ćwiczenie, wykład, dyskusja

 

Parę słów podsumowujących na temat asertywności

 

Asertywność a inteligencja emocjonalna (wykład, dyskusja)

 

3. Wybrane techniki relaksacji – ćwiczenia oddechowe i trening autogeniczny (uczestniczy poznają techniki, które będą mogli samodzielnie stosować po zakończeniu szkolenia).

 

4. Ocena pracownika. Jak wprowadzać i skutecznie wykorzystywać system ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi?

 

Zdobyta wiedza pozwoli Państwu określić rolę i miejsce systemu ocen pracowników z dopasowaniem do misji i strategii rozwoju Państwa firmy. Będziemy także wspólnie analizować najczęściej popełniane błędy podczas wdrażania systemu oraz pokazywać jak ich uniknąć, aby uzyskać zamierzone efekty. Praktyczne poznanie cyklu ocen pracowniczych, umiejętność tworzenia arkuszy ocen, metod ich wprowadzania oraz aspektów natury psychologicznej będzie niezbędnym narzędziem w Państwa rękach przy pomocy, którego będziecie mogli świadomie wpływać na ten proces oraz podnosić efektywność działań podejmowanych w przedsiębiorstwie.

 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o prezentację wiedzy i umiejętności trenera prowadzącego, ale z aktywnym zaangażowanie uczestników. Prowadzący wykorzystuje takie techniki pracy jak: dyskusje, prace w podgrupach, burze mózgów, analizy studium przypadku, odgrywanie ról, ćwiczenia aranżowane, wykład. Uczestnicy otrzymują podręczniki wraz z przykładami narzędzi (planów działań, kryteriów ocen).

 

Szkolenie to szczególnie polecamy osobom odpowiedzialnym za wprowadzenie systemu ocen pracowniczych w firmie. Polecamy szkolenie także tym z Państwa, którzy posiadają już system ocen, jednak chcieliby poddać go weryfikacji i zmianie.

 

5. Profesjonalna obsługa trudnego klienta.

 

Szkolenie przyda się wszystkim, którzy na co dzień kontaktują się z Klientami, a więc budują wizerunek firny. Podczas szkolenia zapoznamy Państwa z najnowszymi, nastawionymi na tworzenie długofalowych relacji, sposobami kontaktu z Klientem. Będziemy mówić o umiejętnym docieraniu do potrzeb Klienta, aktywnym słuchaniu, reagowaniu na zarzuty oraz zastrzeżenia, powiemy, jak przyjmować krytykę oraz jak samemu udzielać krytyki Klientowi. Sposoby analizowania i zaspokajania potrzeb, oczekiwań Klientów oraz rozwiązywania zgłaszanych zastrzeżeń to najważniejsze zagadnienia profesjonalnej obsługi Klienta. Po szkoleniu będziecie Państwo potrafili stosować je w praktyce, a przy okazji radzić sobie ze stresem i emocjami. Te bowiem nieodłącznie towarzyszą wszystkim zawodom, w których tworzymy wizerunek naszej firmy. Przekażemy też Państwo wiedzę dotyczącą technik psychomanipulacji, stosowanych (świadomie lub nieświadomie) przez niektórych Klientów oraz sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach.

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas mini wykładów, ćwiczeń grupowych i indywidualnych, testów, dyskusji, scenek rodzajowych oraz nagrań na kamerę video.

 

Program szkolenia:

 

1. Wstęp

 

- Trudny Klient – charakterystyka sytuacji, w których na własne życzenie możemy wychować sobie trudnego Klienta

 

- Wyjątki od zasady i dlaczego to dobrze, że je spotykamy?

 

- Ćwiczenie: praca w grupach. Zgodnie ze wskazówkami trenera określamy czynniki sprzyjające zachowaniom typowym dla trudnego Klienta. Analiza, wnioski.

 

2. Reguły profesjonalnej obsługi klienta

 

- Dwa modele skuteczne w profesjonalnej obsłudze klienta

 

- Indywidualne tworzenie Mapy Modelu SUPER . Diagnoza słabych i mocnych stron obsługi Klienta w naszej firmie – ćwiczenie.

 

- Model 3 x PO w ćwiczeniach. Co składa się na znakomitą obsługą klienta? Scenki. Nagrania wideo, analiza. Wskazówki trenera, przydatne w dalszej pracy.

 

3. Rozmowa z klientem

 

- Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań Klientów

 

- Aktywne słuchanie - dlaczego jest tak ważne w procesie obsługi Klienta?

 

- Ćwiczenia „ZAGADKI” - są to scenki prowadzone według określonych przez trenera scenariuszy. Uwaga! Potrzeby klienta są nietypowe i trzeba umieć do nich dotrzeć.

 

4. Reagowanie na zastrzeżenia klientów

 

- Gdy Klient ma rację i gdy Klient nie ma racji.

 

- Techniki reagowania na zastrzeżenia – kompensacja, bumerang, sprostowanie bezpośrednie, sprostowanie pośrednie.

 

- Język korzyści, język perswazji.

 

- Ćwiczenie utrwalające – gra planszowa.

 

- Ćwiczenia - scenki związane z określonymi sytuacjami, na co dzień spotykanymi w pracy.

 

5. Reklamacja

 

- Dlaczego dzięki reklamacji firma może tylko zyskać?

 

- Pięć cech informacji w sytuacji kryzysowej.

 

- Studium przypadku – ćwiczenie. Trener przedstawia kryzys w firmie, polegający na tym, że mamy ogromną liczbę niezadowolonych klientów (np. wadliwy produkt). Trzeba uratować wizerunek firmy w kontakcie z każdym pojedynczym Klientem.

 

6. Asertywność w kontakcie z trudnym klientem

 

- Co to jest asertywność – próba wspólnego sformułowania definicji. Nieporozumienia związane z pojęciem asertywności i ich przykre konsekwencje. Jak ich uniknąć?

 

- Techniki asertywne: zdarta płyta (która tak naprawdę powinna się nazywać „gumową ścianą”), zamglenie, asertywne wyznaczanie granic, asertywna odmowa, z treści na proces.

 

- Ćwiczenia – tworzymy w grupach scenariusze rozmów z wykorzystaniem powyższych technik.

 

7. Manipulacja a techniki wpływu w kontakcie z klientem

 

- Metody, które mogą stosować klienci, by osiągnąć zamierzone rezultaty, czyli psychomanipulacje i jak się przed nimi bronić.

 

- Dlaczego ludzie stosują psychomanipulacje?

 

- Etyczne metody wpływu na Klienta, która można stosować bez szkody dla długofalowych relacji.

 

- Studia przypadków - analiza; wnioski.

 

8. Emocje i stres - jak sobie z nimi radzić?

 

-Czym są i jak powstają emocje?

 

- Uprowadzenie emocjonalne, czyli syndrom Mike’a Tymona.

 

- Czy możemy panować nad emocjami? Prezentacja najnowszych wyników badań, wnioski.

 

- Ćwiczenie grupowe „Hamulec” – jak umiejętnie przeformułować emocje.

 

- Stres – eustres i distres. Sposoby radzenia sobie z nadmiarem negatywnego stresu

 

9. Podsumownie

 

- Ćwiczenia „Kontrakt” i „Zwierciadło” (mające utrwalić zrealizowany materiał oraz dać uczestnikom wsparcie w dalszej pracy.

 

6. Profesjonalna asystentka / sekretarka

 

Profesjonalna asystentka to prawa ręka szefa. Musi nieraz umieć wyprzedzać jego myśli i zamierzenia. Jej praca wymaga profesjonalnego słuchania i interpretowania wypowiedzi podczas konferencji i narad. Musi też umieć "chronić" swojego szefa przed niechcianymi gośćmi.

 

Celem szkolenia dla profesjonalnych asystentek / sekretarek jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które pozwolą Paniom na profesjonalne realizowanie powierzonych zadań, w tym między innymi sprawnej komunikacji, zachowania się w trudnych sytuacjach czy odczytywania i rozumienia mowy ciała.

 

Zdobyta podczas szkolenia wiedza i umiejętności pozwolą Paniom lepiej planować, organizować i efektywniej wykorzystywać czas, właściwie dobierać metody, techniki i formy komunikowania się oraz skutecznie działać w sytuacjach trudnych. Wiedza, jak zachowywać się zgodnie z zasadami savoir vivre, jak wykonywać sprawniej i efektywniej rozmowy telefoniczne, jak pisać dokumenty i sprawnie organizować prace biura wpłynie bezpośrednio na jakość i styl pracy oraz pozytywny wizerunek firmy w oczach klientów.

 

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, podczas których rozwiązywane są problemy, z jakimi, na co dzień może spotkać się asystentka / sekretarka.

 

Szkolenie polecane jest dla asystentek / sekretarek zarówno ze stażem zawodowym jak i dopiero rozpoczynających prace na tym stanowisku oraz dla wszystkich osób zajmujących się na co dzień obsługą biura.

 

Program szkolenia:

 

1. Sekretarka/asystentka jako "uosobienie" misji firmy

 

- "Niby drobiazg, a ..." czyli papieros, guma do żucia itp.

 

- Reguły prowadzenia rozmowy.

 

- Niepożądane nawyki w rozmowie.

 

- Mowa oficjalna a mowa potoczna.

 

- Poprawność języka i jej doskonalenie (gramatyka, stylistyka, akcent).

 

- Umiejętność słuchania - kontakt wzrokowy i słuchowy.

 

- Notowanie.

 

- Co mówimy słowami, a co gestem, mimiką, strojem?

 

2. Elegancja w miejscu pracy

 

- Ogólne zasady stylizacji (zasady kolorystyki w ubraniu, charakter ubrania, ubiór na różne okazje).

 

- Kolorystyka - pojęcia ogólne.

 

- Zasady makijażu klasycznego (makijaż naturalny).

 

3. Kontakty interpersonalne szef - sekretarka/asystentka

 

- Umiejętne przekazywanie poleceń szefa innym pracownikom - lojalność wobec przełożonego.

 

- Współpraca z szefem - prowadzenie terminarza szefa - ustalanie spotkań.

 

- Asystentka/sekretarka jako potencjalne źródło nieformalnej informacji - jak uniknąć niepotrzebnych konfliktów.

 

- Etyka zawodowa sekretarki/asystentki.

 

4. Sprawna komunikacja z klientem, współpracownikami i szefem

 

- Rozwijanie precyzji w komunikacji.

 

- Techniki poprawiające porozumiewanie się.

 

- Bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania.

 

5. Obsługa interesantów w kontakcie bezpośrednim

 

- Przyjmowanie gości i interesantów w sekretariacie i gabinecie szefa.

 

- Przywitanie i przyjęcie gościa.

 

- Kreowanie odpowiedniego wrażenia i klimatu rozmowy.

 

- Savoir-vivre w gabinecie dyrektora.

 

6. Telemarketing w wykonaniu sekretarki / asystentki

 

- Komunikacja przez telefon.

 

- Dobre maniery "telefoniczne".

 

- Przyjmowanie telefonów od klientów: zasady przedstawiania się, rozpoznanie sytuacji, wymiana informacji, odpowiednie argumentowanie, wyjaśnianie zastrzeżeń.

 

- Prowadzenie rozmowy telefonicznej wychodzącej.

 

- Trudne sprawy i kłopoty telefoniczne.

 

7. Radzenie sobie ze stresem

 

- Jakie są najczęstsze źródła stresu zawodowego.

 

- Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

 

- Jak sprawić, żeby stres nas mobilizował.

 

- Redukowanie stresu poprzez aktywny relaks.

 

8. Reguły obyczajowe związane z:

 

- powitaniem,

 

- przedstawianiem,

 

- tytułowaniem,

 

- pierwszeństwem,

 

- samochodem.

 

9. Precedencja - jej zasady i rola w życiu zawodowym.

 

10 Prowadzenie korespondencji biurowej.

 

- Analiza korespondencji (m.in. termin odpowiedzi).

 

- Klasyfikacja dokumentów - korespondencja poufna.

 

- Zasady sporządzania pism.

 

7. Rozmowy telefoniczne - perswazja i negocjacje

 

Rozmowa telefoniczna to komunikacja za pomocą dźwięków. W znaczny sposób ograniczona. Badania w tym zakresie pokazują, że osoby z doskonałą argumentacją, są bardzo przekonujące przez telefon. W sytuacji rozmowy bezpośredniej argumentacja nawet najlepsza schodzi na dalszy plan ustępując pola mowie ciała. Stąd też w rozmowie bezpośredniej ważniejszym czynnikiem jest mowa ciała, niż argumentacja.

 

Jak zatem zwiększyć swoją skuteczność w rozmowach telefonicznych, zdając sobie sprawę, że nasza argumentacja może być słabsza od argumentacji naszego rozmówcy? Do pomocy mamy szereg technik lingwistycznych oraz kilka technik wywierania wpływu, które znacznie podniosą naszą skuteczność w rozmowach przez telefon.

 

Szkolenie od samego początku ma postać praktyczną. Uczestnicy wezmą udział w grze, której celem będzie prowadzenie rozmów telefonicznych z innymi uczestnikami oraz z osobami postronnymi, które trzeba będzie nakłonić do wykonania określonych rzeczy. Rozmowy te zostaną nagrane na kamerę wideo i ocenione pod względem ich prowadzenia, stosowanej argumentacji oraz perswazji. Za każde wykonane zadanie uczestnik zdobywa punkty. Uczestnik, który zdobędzie najwięcej punktów zdobywa nagrodę. Bądź przygotowany na prawdziwe wyzwanie, emocje i trudne rozmowy telefoniczne!

 

Przebieg ćwiczeń zależy od uczestników! Scenariusz wszystkich ćwiczeń tzw. GIER będzie odpowiadał zadaniom przed jakimi stoją pracownicy firmy wykonując swoje codzienne obowiązki. Ćwiczenia nie będą oderwane od ich rzeczywistości, w jakiej pracują. Zaletą ćwiczeń jest przede wszystkim błyskawiczna informacja zwrotna jaką otrzymują uczestnicy. Wynika to z faktu, iż wszystkie ćwiczenia oparte są na prawdziwych emocjach oraz życiowych sytuacjach. Trening ma na celu wyeliminowanie najczęstszych błędów, popełnianych podczas rozmów telefonicznych.

 

Szkolenie polecamy osobom, które chcą posiąść wiedzę i doświadczenie z zakresu technik wywierania wpływu w trakcie rozmowy telefonicznej.

 

Program szkolenia:

 

1. Inteligencja emocjonalna a umiejętności komunikacji – od czego trzeba zacząć aby być skutecznym w komunikacji werbalnej a zwłaszcza perswazji.

 

2. Czy komunikacja to wywieranie wpływu? - spojrzenie na komunikację interpersonalną nie tylko jako formę wymiany informacji ale przede wszystkim jako formę wywoływania określonych reakcji. Proste ćwiczenie pokazuje, że każda forma komunikacji to forma wywierania wpływu!

 

3. Jak nauczyć się czytania z ludzkiego głosu - czyli co o Tobie wiadomo kiedy mówisz przez telefon i jakie są tego konsekwencje.

 

4. Każdy rozmówca jest inny – jak rozpoznać i umiejętnie dostosować się do swojego rozmówcy.

 

5. Żelazne zasady prowadzenia rozmów telefonicznych, od których nie ma wyjątków.

 

6. Dlaczego milczenie jest złotem, nawet w trakcie rozmowy telefonicznej?

 

7. Dlaczego gaduła zawsze przegrywa w procesie komunikacji?

 

8. Budowanie relacji przez telefon. Dlaczego czasami się udaje a czasami nie?

 

9. Jak prezentować oferty, omawiać pisma, szczegóły oraz plany, których nie można pokazać.

 

10. Przeciek werbalny – czyli jak czytać między wierszami i nie dochodzić do błędnych wniosków?

 

11. Czy w trakcie rozmowy telefonicznej mowa ciała ma jakiekolwiek znaczenie – filmy video pokazują, że tak, mowa ciała ma swoje zastosowanie w rozmowach telefonicznych.

 

12. Najczęstsze błędy perswazyjne popełniane w procesie komunikacji werbalnej.

 

13. Kto pyta..., kto odpowiada..? - czyli dlaczego aktywne słuchanie przez telefon jest takie trudne?

 

14. Słowa niebezpieczne w komunikacji werbalnej – jak się nimi skutecznie posługiwać aby zwiększyć swoja skuteczność perswazyjną?

 

15. Potęga sugestii oraz emocji w perswazji – przykłady sugestii, które wywierają wpływ nawet na najbardziej ostrożnego słuchacza.

 

16. Techniki wywierania wpływu, które skutecznie można stosować w rozmowach telefonicznych.

 

17. Czy istnieją słowa „klucze do głów innych ludzi?” - czyli jak przekonać tych na NIE aby byli na TAK.

 

18. Trudne rozmowy, trudni klienci. Zasady postępowania w trakcie rozmowy telefonicznej.

 

19. Żelazne zasady negocjacji – czyli jak prowadzić grę “coś za coś” przez telefon.

 

20. Podsumowanie dotyczące zasad komunikacji werbalnej.

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
336,186 Unikalnych wizyt