Szkolenia biznesowe1/ Zaawansowane negocjacje zakupowe.

2/ Skuteczna windykacja.

3/ Skuteczne metody radzenia sobie ze stresem.

4/ Ocena pracownika. Jak wprowadzać i skutecznie wykorzystywać system ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

5/ Profesjonalna obsługa trudnego klienta.

6/ Profesjonalna asystentka / sekretarka.

7/ Biznesowe rozmowy telefoniczne - perswazja i negocjacje.

8/ Efektywne public relations.

9/ Trening umiejętności kierowniczych.

10/ Savoir-vivre w biznesie czyli elegancja i klasa w kontaktach zawodowych.

11/ Plan marketingowy w Twojej firmie.

12/ Zarządzanie zasobami ludzkimi czyli jak być dobrym managerem.

13/ Zarządzanie finansami dla niefinansistów.

14/ Podnoszenie efektywności pracy - jak pracować wydajniej przy takim samym nakładzie czasu i energii.

15/ Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa - jak osiągnąć i utrzymać założony poziom kosztów.

16/ Sprzedaż i obsługa Klienta - niech Twoi Klienci zapragną kupować.

17/ Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań finansowych. Narzędzia i metody w ocenie ryzyka finansowego współpracy z przedsiębiorstwami.

18/ Praktyczne umiejętności przygotowania biznes planu - aspekt finansowy.

19/ Prawo pracy w kryzysie - polityka kadrowa przedsiębiorstwa w okresie przejściowych trudności ekonomicznych.

20/ Zarządzanie szkoleniami.

21/ Zarządzanie projektem, wykorzystanie potencjału pracy zespołowej.

22/ Zarządzanie ludźmi i motywowanie – dla menedżerów średniego i wyższego szczebla.

23/ Zamówienia publiczne.

24/ Wyroby budowlane - stosowanie i wprowadzanie do obrotu (adresaci szkolenia: kierownicy budów, projektanci, kupujący, stosujący i zamawiający wyroby budowlane, producenci wyrobów budowlanych).

25/ Wykorzystanie MS Excel w obszarze finansów - warsztaty komputerowe.

26/ Wybrane problemy prawa podatkowego oraz kontrola skarbowa.

27/ Wprowadzenie do finansów dla prawników - praktyczne warsztaty z zarządzania finansami w firmie.

28/ Warsztaty medialne - współpraca z mediami.

29/ Warsztaty doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

30/ Trening skutecznej komunikacji interpersonalnej.

31/ Efektywna komunikacja w zespole. Warsztaty budowania współpracy.

32/ Język angielski w pracy profesjonalnej sekretarki /asystentki.

33/ Fundusze strukturalne - przygotowanie wniosków.

34/ Gospodarka magazynowa.

35/ Intensywny trening menedżerski – psychologia wpływu i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

36/ Jak wyzwalać kreatywność oraz motywować pracowników do efektywniejszej pracy.

37/ Jak skutecznie pozyskać fundusze z unii europejskiej – warsztaty przygotowania wniosku o dofinansowanie z EFS.

38/ Kierowanie zespołem w kryzysie –trening.

39/ Kreatywna sprzedaż w czasach kryzysu.

40/ Motywowanie pracowników i przywództwo w zespole w okresie kryzysu.

41/ Nowe fundusze strukturalne na szkolenia, edukację i rozwój pracowników – warsztaty przygotowania projektów.

42/ Zarządzanie płynnością finansową.

43/ Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych.

44/ Prawne aspekty zawierania umów.

45/ Prawo pracy w kryzysie - polityka kadrowa przedsiębiorstwa w okresie przejściowych trudności ekonomicznych.

46/ Prawo zamówień publicznych po nowelizacji.

47/ Profesjonalny sekretariat - szkolenie interdyscyplinarne.

48/ Przywództwo menedżerskie - lider na trudne czasy.

49/ Marketing dla małych i średnich firm.

50/ Skuteczne uczenie się - automotywacja i szybkie zapamiętywanie.

 

Wygenerowano w sekund: 0.05
336,206 Unikalnych wizyt