WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

ODiDK prowadzi stałą współpracę z mediami (prasa, telewizja, portale internetowe) w celu przekazywania za ich pośrednictwem do społeczności lokalnych informacji o bieżącej działalności, podejmowanych inicjatywach i przedsięwzięciach. Współpraca z mediami polega na organizowaniu spotkań tematycznych z dziennikarzami, przygotowaniu dla dziennikarzy materiałów informacyjnych, prezentacji graficznych i reklamowych, gromadzeniu bazy adresów e-mail dziennikarzy lokalnych i regionalnych wyrażających chęć wspólpracy, kolportażu materiałów informacyjnych dla dziennikarzy pocztą elektroniczną.

Szczególne znaczenie dla ODiDK ma współpraca z TVP3 Katowice, Gazetą Krakowską oraz francuską gazetą polonijną.

Wspólpraca z mediami ma także istotny wymiar promocyjny dla miasta Sucha Beskidzka – siedziby ODiDK.

Wygenerowano w sekund: 0.02
336,195 Unikalnych wizyt