ODiDK

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Suchej Beskidzkiej jest najprężniej działającą placówką Fundacji Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej w Warszawie. Kieruje nim dyrektor Maria Grzechynka. Jest to instytucja od lat widoczna w środowisku lokalnym i szeroko poza granicami regionu.

Realizując zadania statutowe Fundacji ODiDK pełni funkcję ważnego w Małopolsce ośrodka szkoleniowego, podejmuje wiele inicjatyw o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Bierze udział w realizacji projektów unijnych, promocji Polski za granicą, prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność edukacyjną i turystyczną wśród dzieci i młodzieży oraz działalność charytatywną. ODiDK wyróżnia się aktywnością w środowisku lokalnym i traktowany jest jako cenny partner do współpracy przez władze samorządowe, instytucje życia społecznego, a także firmy i przedsiębiorstwa. Ośrodek od lat angażuje się w rozmaite projekty służące rozwojowi regionalnemu.

Władze Suchej Beskidzkiej wielokrotnie podkreślały znaczenie lokalizacji ODiDK właśnie w tym mieście oraz jego wkład w rozwój i promocję miejscowości. W listopadzie 2011r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr SFOW otrzymał kolejną „Pąsową Różę”, wyróżnienie będące symbolem szczególnego zaangażowania w działalność kulturalną miasta poprzez sponsorowanie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych.

Ośrodek dysponuje wieloletnim doświadczeniem w organizacji kursów, seminariów szkoleniowych i konferencji, skierowanych do rozmaitych grup zawodowych. Bogata oferta szkoleń biznesowych cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na profesjonalizm organizacyjny, wysoką wartość merytoryczną oraz nowoczesną bazę dydaktyczną.

W ramach struktury organizacyjnej ODiDK prężnie działa Europejskie Centrum Edukacji, które w swojej ofercie posiada szereg atrakcyjnych szkoleń doskonalących skierowanych do środowiska edukacyjnego, w szczególności do nauczycieli i kadr kierowniczych w oświacie.

Jedną z wielu cennych inicjatyw ODiDK dla regionu było zrealizowanie na obszarze Podbabiogórza Projektu Lokalna Grupa Działania „Łączy nas Babia Góra” zrealizowanego w ramach wdrażanego w Polsce Pilotażowego Programu Leader+. Realizacja projektu w jego pierwszej fazie polegała na utworzeniu partnerstwa lokalnego dla rozwoju obszarów wiejskich w celu zawiązania się Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze, które obecnie kontynuuje zapoczątkowane przez Ośrodek działania.

ODiDK jest także członkiem międzynarodowej organizacji APURE, która jest ciałem opiniotwórczym i doradczym dla Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących obszarów wiejskich Europy. W czerwcu 2008 r. Ośrodek gościł uczestników międzynarodowej jubileuszowej sesji konferencyjnej APURE, która byłą organizowana w Suchej Beskidzkiej.

Ważną sferą aktywności ODiDK jest działalność hotelarsko-gastronomiczna, związana z Hotelem Monttis. Położony w centrum Suchej Beskidzkiej obiekt dysponuje doskonałą bazą hotelową oraz nowoczesnym zapleczem konferencyjno – rekreacyjnym. Profesjonalna obsługa, znakomita kuchnia oraz bogata oferta szkoleniowo-turystyczna przyciągają gości z kraju i zagranicy: przedstawicieli firm, instytucji publicznych, a także turystów indywidualnych, którzy chcą poznać zakątki Podbabiogórza.

więcej...

 

Wygenerowano w sekund: 0.02
336,202 Unikalnych wizyt